หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเปิดเส้นทางบินเชียงใหม่-กรุงฮานอยของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/19/2018 10:41:31 AM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าร่วมงาน Meeting with Investors Conference ครั้งที่ 10 ที่เมืองวิงห์ จังหวัดเหงะอัน
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/19/2018 10:37:43 AM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เข้าร่วมพิธีเปิดหน้าดินโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของบริษัท WHA เหมราช เมืองวิงห์ จังหวัดเหงะอัน
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/19/2018 10:36:28 AM
หัวข้อ : กัมพูชาและเมียนมา: พื้นที่การลงทุนสำหรับผู้ประกอบการเวียดนาม
รายละเอียด
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า กัมพูชาและเมียนมาได้เสนอโอกาสทางการลงทุนระดับใหญ่ในภาคการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการเวียดนาม อ่านเพิ่ม
วันที่ 4/17/2018 10:02:16 AM
หัวข้อ : เวียดนามผ่านการประมูลส่งออกข้าวให้อินโดนีเซีย 300,000 ตัน
รายละเอียด
การนำเข้าข้าวครั้งที่ 3 ของอินโดนีเซียนับแต่ต้นปี 2561 เวียดนามได้ผ่านการประมูลเพื่อส่งออกข้าว 300,000 ตันไปยังอินโดนีเซีย อ่านเพิ่ม
วันที่ 4/12/2018 5:00:19 PM
หัวข้อ : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เวียดนามกำลังพัฒนาในระดับสูง
รายละเอียด
เมื่อกล่าวถึงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเอเชีย-แปซิฟิก คงไม่มีประเทศใดเทียบเท่าจีนได้ ทั้งเรื่องขนาดและยอดขาย และการพัฒนาตลาดการค้าออนไลน์ในจีน ก็ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมการซื้อขายในภูมิภาค โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย อ่านเพิ่ม
วันที่ 4/12/2018 4:59:23 PM