หัวข้อ : Thai Business Delegates Explore Trade and Investment Opportunities in Central Vietnam and Hanoi
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมนำคณะนักธุรกิจประมาณ ๔๐ คน ซึ่งอบรมในหลักสูตรพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี – สะหวันนะเขต – กว่างจิ - เถื่อเทียน เว้ – เส้นทางหลวง R9 อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/11/2019 9:25:57 AM
หัวข้อ : Thai Business Delegates Explore Trade and Investment Opportunities in Central Vietnam and Hanoi
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมนำคณะนักธุรกิจประมาณ ๔๐ คน ซึ่งอบรมในหลักสูตรพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี – สะหวันนะเขต – กว่างจิ - เถื่อเทียน เว้ – เส้นทางหลวง R9 อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/11/2019 9:25:09 AM
หัวข้อ : Ambassador attends the Ground Breaking Ceremony of the Frescol Tuna (Vietnam)
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 5/24/2019 5:27:25 PM
หัวข้อ : เวียดนามขาดดุลการค้า ๑,๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/6/2019 5:57:59 PM
หัวข้อ : รายได้สาขาการค้าปลีกเวียดนามมีมูลค่า ๘๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/6/2019 5:57:10 PM
หัวข้อ : การลงทุนของเวียดนามในต่างประเทศมีมูลค่า ๑๘๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/6/2019 5:54:46 PM