หัวข้อ : คณะผู้แทนจากบริษัท EGAT International (EGATi) ได้เข้าเยี่ยมคารวะอุปทูต
รายละเอียด
đoàn công tác thuộc công ty EGAT International (EGATi) đã tới chào xã giao Đại biện Đại sứ quán Thái Lan อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/14/2018 4:08:57 PM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเปิดเส้นทางบินเชียงใหม่-กรุงฮานอยของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/19/2018 10:41:31 AM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าร่วมงาน Meeting with Investors Conference ครั้งที่ 10 ที่เมืองวิงห์ จังหวัดเหงะอัน
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/19/2018 10:37:43 AM
หัวข้อ : เวียดนามส่งออกลิ้นจี่ 200 ตันไปไทย
รายละเอียด
กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานว่า รายได้จากลิ้นจี่และสินค้าเพื่อป้องกันผลผลิตลิ้นจี่ในเขตพื้นที่ปลูกจังหวัดบั๊กซาง จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 อยู่กว่า 3.4 ล้านล้านเวียดนามด่ง (ประมาณ 149 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยเป็นรายได้จากการขายลิ้นจี่กว่า 2.04 ล้านล้านเวียดนามด่ง (ประมาณ 89.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเฉพาะการส่งออกไปยังจีนมีปริมาณสูงถึง 36,500 ตัน รายได้มากกว่า 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/25/2018 5:59:12 PM
หัวข้อ : เวียดนามบริโภคผักและผลไม้จากไทยและจีน 58,000 ล้านเวียดนามด่งต่อวัน
รายละเอียด
แม้เวียดนามอยู่ในช่วงกลางฤดูผักและผลไม้ แต่ปริมาณผักและผลไม้ค่อนข้างมากมาจากไทยและจีน โดยเป็นสินค้าที่ไม่แตกต่างกับผักและผลไม้ที่ปลูกได้ภายในประเทศ อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/25/2018 5:58:00 PM
หัวข้อ : กรุงฮานอยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสูงสุดอันดับ 3 ของเวียดนาม
รายละเอียด
กรุงฮานอยจะดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/15/2018 5:10:11 PM