หัวข้อ : จังหวัดบิ่งดิ่งสนับสนุนโครงการการลงทุนของบริษัท ปตท.
รายละเอียด
นาย โห่ ก๊วก สุง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งดิ่ง กล่าวว่า ตามที่บริษัท ปตท. ได้เสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันในเขตเศรษฐกิจ Nhon Hoi จังหวัดบิ่งดิ่ง ด้วยมูลค่าการลงทุน 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/8/2014 8:55:25 AM
หัวข้อ : เวียดนามประสบปัญหาหนี้เสียและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำ
รายละเอียด
นาย กาว เวียด ซิง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม กล่าวว่า เศรษฐกิจของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับความท้าทาย 3 ประการ อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/8/2014 8:53:37 AM
หัวข้อ : ผู้ประกอบการไทยมองหาช่องทางขยายการลงทุนในเวียดนาม
รายละเอียด
มูลค่าการค้าไทย – เวียดนามในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 20 ก่อนหน้านี้ในปี 2556 ที่ผ่านมา มูลค่าการค้าไทย – เวียดนามอยู่ที่ 9.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่านเพิ่ม
วันที่ 8/28/2014 4:06:41 PM
หัวข้อ : อัตราเงินเฟ้อของเวียดนามอยู่ในระดับคงที่
รายละเอียด
สถานีวิทยุแห่งชาติเวียดนาม แจ้งว่า อัตราเงินเฟ้อของเวียดนามในปี 2557 คาดว่าจะอยู่ระหว่างร้อยละ 3 – 4 อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/8/2014 8:57:25 AM
หัวข้อ : จังหวัดด่งนายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น
รายละเอียด
นาย เจิ่น มิง ฟุ๊ก ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย กล่าวว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ยอดการลงทุนจากต่างประเทศในจังหวัดด่งนายอยู่ที่ 826 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของเวียดนาม อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/18/2014 4:59:58 PM
หัวข้อ : ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมียอดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
รายละเอียด
รายงานของคณะกรรมการควบคุมดูแลเขตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกของนครโฮจิมินห์ ระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกของนครโฮจิมินห์ มีมูลค่า 333.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/18/2014 4:58:25 PM