หัวข้อ : วารสาร Inter Econ Newsletter ฉบับที่ ๗
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 8/30/2019 10:23:47 AM
หัวข้อ : Thai Ambassador to Vietnam Leads Thai Public and Private Sectors and Team Thailand in Hanoi to Quang Ninh Province
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยนำคณะภาครัฐและเอกชนและทีมประเทศไทยกรุงฮานอยพบ จ.กว่างนิงห์ อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/21/2019 2:11:51 PM
หัวข้อ : Thai Business Delegates Explore Trade and Investment Opportunities in Central Vietnam and Hanoi
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมนำคณะนักธุรกิจประมาณ ๔๐ คน ซึ่งอบรมในหลักสูตรพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี – สะหวันนะเขต – กว่างจิ - เถื่อเทียน เว้ – เส้นทางหลวง R9 อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/11/2019 9:25:57 AM
หัวข้อ : การลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้นเกือบ ๓ เท่า
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 2/13/2020 10:14:17 AM
หัวข้อ : Vingroup ถอนตัวจากธุรกิจการขนส่งทางอากาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 2/11/2020 11:41:38 AM
หัวข้อ : การค้าปลีกของเวียดนามสร้างรายได้มูลค่า ๑๖๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี ๒๕๖๒
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 2/7/2020 9:29:21 AM