หัวข้อ : Thai Ambassador to Vietnam Leads Thai Public and Private Sectors and Team Thailand in Hanoi to Quang Ninh Province
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยนำคณะภาครัฐและเอกชนและทีมประเทศไทยกรุงฮานอยพบ จ.กว่างนิงห์ อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/21/2019 2:11:51 PM
หัวข้อ : Thai Business Delegates Explore Trade and Investment Opportunities in Central Vietnam and Hanoi
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมนำคณะนักธุรกิจประมาณ ๔๐ คน ซึ่งอบรมในหลักสูตรพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี – สะหวันนะเขต – กว่างจิ - เถื่อเทียน เว้ – เส้นทางหลวง R9 อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/11/2019 9:25:57 AM
หัวข้อ : Thai Business Delegates Explore Trade and Investment Opportunities in Central Vietnam and Hanoi
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมนำคณะนักธุรกิจประมาณ ๔๐ คน ซึ่งอบรมในหลักสูตรพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี – สะหวันนะเขต – กว่างจิ - เถื่อเทียน เว้ – เส้นทางหลวง R9 อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/11/2019 9:25:09 AM
หัวข้อ : สินค้าเวียดนามสามารถแข่งขันได้ในตลาดประเทศไทย
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/19/2019 10:19:40 AM
หัวข้อ : การชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในเวียดนามเติบโตสูงถึงร้อยละ ๒๓๒
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/18/2019 5:42:43 PM
หัวข้อ : การชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในเวียดนามเติบโตสูงถึงร้อยละ ๒๓๒
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/18/2019 5:41:58 PM