หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/28/2017 2:27:04 AM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน In-store Promotion for Thai Product 2017
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/23/2017 1:04:36 AM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมกล่าวเปิดงานแสดงสินค้า Made in Thailand Outlet Fair 2017
รายละเอียด
Đại sứ Thái Lan tại Hà Nội đã khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm Made in Thailand Outlet Fair 2017. อ่านเพิ่ม
วันที่ 5/23/2017 2:00:30 AM
หัวข้อ : เวียดนามขาดดุลการค้ากว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนมกราคม 2561
รายละเอียด
ในเดือนมกราคม 2561 เวียดนามขาดดุลการค้า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการนำเข้าสินค้าเพิ่มมากขึ้น จากความต้องการสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษเต๊ด (Tet) อ่านเพิ่ม
วันที่ 2/7/2018 3:23:50 PM
หัวข้อ : ในเดือนมกราคม 2561 การลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามลดลงร้อยละ 36.8
รายละเอียด
ในช่วงวันที่ 1-20 มกราคม 2561 เวียดนามมีการลงทุนจากต่างประเทศรวม 899.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 36.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 อ่านเพิ่ม
วันที่ 2/7/2018 3:23:05 PM
หัวข้อ : เวียดนามเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งให้เป็นสาขาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ
รายละเอียด
หากแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ง ระยะปี 2568 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี สามารถบรรลุเป้าหมายได้ อุตสาหกรรมกุ้งของเวียดนามจะเป็นสาขาทางเศรษฐกิจที่สำคัญ อ่านเพิ่ม
วันที่ 2/7/2018 3:20:23 PM