หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/28/2017 2:27:04 AM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน In-store Promotion for Thai Product 2017
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/23/2017 1:04:36 AM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมกล่าวเปิดงานแสดงสินค้า Made in Thailand Outlet Fair 2017
รายละเอียด
Đại sứ Thái Lan tại Hà Nội đã khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm Made in Thailand Outlet Fair 2017. อ่านเพิ่ม
วันที่ 5/23/2017 2:00:30 AM
หัวข้อ : เวียดนามกำลังเป็นแหล่งลงทุนสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
รายละเอียด
ตามรายงานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) วน. เป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตของตลาดด้านโทรคมนาคมสูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลก เฉพาะในปี 50 มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เพิ่มขึ้น 18.5 เลขหมาย … อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/16/2018 9:53:07 AM
หัวข้อ : ผลประกอบการของ Petro Vietnam เกินเป้าหมาย
รายละเอียด
บริษัท PetroVietnam บรรลุเกินกว่าเป้าหมายการผลิตและเป้าหมายทางธุรกิจเกือบทุกรายการ อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/15/2018 9:54:48 AM
หัวข้อ : เวียดนามยังคงอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีตลาดการค้าปลีกดึงดูดมากที่สุดของโลก
รายละเอียด
สำนัก A.T.Kearney รายงานว่า เวียดนามจัดอยู่อันดับที่ 6 ในดัชนีการพัฒนาตลาดการค้าปลีกของโลก (GRDI) อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/15/2018 9:53:40 AM