หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน In-store Promotion for Thai Product 2017
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/23/2017 1:04:36 AM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมกล่าวเปิดงานแสดงสินค้า Made in Thailand Outlet Fair 2017
รายละเอียด
Đại sứ Thái Lan tại Hà Nội đã khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm Made in Thailand Outlet Fair 2017. อ่านเพิ่ม
วันที่ 5/23/2017 2:00:30 AM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าร่วมพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้า Vietnam Manufacturing Expo 2017
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 5/3/2017 3:19:13 AM
หัวข้อ : นครโฮจิมินห์ดึงดูดงบลงทุนจากต่างประเทศ 2,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2560
รายละเอียด
เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีงบลงทุนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.9 จากจำนวนงบลงทุนทั้งหมด อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/21/2017 3:28:05 AM
หัวข้อ : ผู้ลงทุนญี่ปุ่นแสดงความกังวลค่าแรงงานเวียดนามจะเท่ากับไทย
รายละเอียด
ประธานสมาคมธุรกิจญี่ปุ่นในเวียดนาม (JBAV) ได้คำนวณว่า หากรวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมและสหภาพแรงงานที่เวียดนาม จะทำให้ค่าแรงงานในเวียดนามเทียบเท่ากับค่าแรงงานที่ไทย อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/21/2017 3:24:28 AM
หัวข้อ : สหรัฐอเมริกาเสียตำแหน่งคู่ค้าอันดับ 2 ของเวียดนาม
รายละเอียด
การส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2560 โดยมีประเด็นที่น่าจับตาหลายประการ เช่น การขาดดุลของผู้ประกอบการท้องถิ่น และสหรัฐอเมริกาที่เคยเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่ 2 ของเวียดนามขยับอันดับลง อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/21/2017 3:22:45 AM