หัวข้อ : วารสาร Inter Econ Newsletter ฉบับที่ ๗
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 8/30/2019 10:23:47 AM
หัวข้อ : Thai Ambassador to Vietnam Leads Thai Public and Private Sectors and Team Thailand in Hanoi to Quang Ninh Province
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยนำคณะภาครัฐและเอกชนและทีมประเทศไทยกรุงฮานอยพบ จ.กว่างนิงห์ อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/21/2019 2:11:51 PM
หัวข้อ : Thai Business Delegates Explore Trade and Investment Opportunities in Central Vietnam and Hanoi
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมนำคณะนักธุรกิจประมาณ ๔๐ คน ซึ่งอบรมในหลักสูตรพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี – สะหวันนะเขต – กว่างจิ - เถื่อเทียน เว้ – เส้นทางหลวง R9 อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/11/2019 9:25:57 AM
หัวข้อ : เวียดนามหาตลาดส่งออกใหม่
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/26/2020 11:05:27 AM
หัวข้อ : ผลกระทบสาขารถยนต์เวียดนามจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/26/2020 11:03:53 AM
หัวข้อ : การซื้อขายออนไลน์เติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/23/2020 5:00:28 PM