หัวข้อ : เวียดนามสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
รายละเอียด
นายกาว ก๊วก ฮึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม กล่าวว่า บริษัทผู้ประกอบการค้าน้ำมันรายใหญ่ อาทิ บริษัท Petrolimex และบริษัท PVOil เตรียมเปิดขายน้ำมันชีวภาพ E5 ซึ่งได้จากการผสมน้ำมันเบนซินร้อยละ 95 กับเอทานอลร้อยละ 5 ใน 7 เมืองหลักของเวียดนาม อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/16/2014 3:28:55 PM
หัวข้อ : ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 21 ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557
รายละเอียด
กรมการท่องเที่ยวของเวียดนาม แจ้งว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 จำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในเวียดนามอยู่ที่ 4.28 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.11 อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/30/2014 4:54:53 PM
หัวข้อ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรไทยในต่างประเทศ
รายละเอียด
ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในต่างประเทศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จึงประกาศรับสมัครบุคคล อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/9/2014 2:44:15 PM
หัวข้อ : จังหวัดด่งนายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น
รายละเอียด
นาย เจิ่น มิง ฟุ๊ก ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย กล่าวว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ยอดการลงทุนจากต่างประเทศในจังหวัดด่งนายอยู่ที่ 826 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของเวียดนาม อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/18/2014 4:59:58 PM
หัวข้อ : ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมียอดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
รายละเอียด
รายงานของคณะกรรมการควบคุมดูแลเขตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกของนครโฮจิมินห์ ระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกของนครโฮจิมินห์ มีมูลค่า 333.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/18/2014 4:58:25 PM
หัวข้อ : ยอดการลงทุนจากต่างประเทศในกรุงฮานอยเพิ่มขึ้น
รายละเอียด
นาย หวู ห่ง แข็ง รองประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอย กล่าวว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ยอดการลงทุนจากต่างประเทศในกรุงฮานอยอยู่ที่ 560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 14 อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/16/2014 3:40:04 PM