หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเปิดเส้นทางบินเชียงใหม่-กรุงฮานอยของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/19/2018 10:41:31 AM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าร่วมงาน Meeting with Investors Conference ครั้งที่ 10 ที่เมืองวิงห์ จังหวัดเหงะอัน
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/19/2018 10:37:43 AM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เข้าร่วมพิธีเปิดหน้าดินโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของบริษัท WHA เหมราช เมืองวิงห์ จังหวัดเหงะอัน
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/19/2018 10:36:28 AM
หัวข้อ : ราคาปลาสวายเวียดนามที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ได้สร้างความกังวลต่อผู้ประกอบการ
รายละเอียด
ผู้ผลิตปลาสวายเวียดนามต้องเผชิญกับการเก็บภาษีการทุ่มตลาดจากสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกัน ราคาวัตถุดิบภายในประเทศก็สูงมากขึ้น อ่านเพิ่ม
วันที่ 5/23/2018 3:36:19 PM
หัวข้อ : เวียดนามคงข้าวคุณภาพสูงในโครงสร้างการส่งออกข้าวของประเทศ
รายละเอียด
กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามรายงานว่า ราคาส่งออกข้าวของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อ่านเพิ่ม
วันที่ 5/23/2018 3:35:24 PM
หัวข้อ : สินค้าเกษตรยุโรปหาลู่ทางเข้าถึงผู้บริโภคชาวเวียดนาม
รายละเอียด
ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรป-เวียดนาม (the European Union-Vietnam Free Trade Agreement: EVFTA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้ และจะเปิดทางให้สินค้าเกษตรจากยุโรป รวมถึงผลไม้ เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากนมสามารถเข้าสู่ตลาดเวียดนาม อ่านเพิ่ม
วันที่ 5/23/2018 3:34:03 PM