หัวข้อ : ผู้ประกอบการไทยมองหาช่องทางขยายการลงทุนในเวียดนาม
รายละเอียด
มูลค่าการค้าไทย – เวียดนามในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 20 ก่อนหน้านี้ในปี 2556 ที่ผ่านมา มูลค่าการค้าไทย – เวียดนามอยู่ที่ 9.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่านเพิ่ม
วันที่ 8/28/2014 4:06:41 PM
หัวข้อ : เวียดนามได้ดุลการค้า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียด
สำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนาม แจ้งว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2557 เวียดนามได้ดุลการค้า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่านเพิ่ม
วันที่ 8/28/2014 4:05:17 PM
หัวข้อ : ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย
รายละเอียด
ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2557 นั้น บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกได้สินสุดลง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ อ่านเพิ่ม
วันที่ 8/27/2014 10:16:48 AM
หัวข้อ : จังหวัดด่งนายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น
รายละเอียด
นาย เจิ่น มิง ฟุ๊ก ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดด่งนาย กล่าวว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ยอดการลงทุนจากต่างประเทศในจังหวัดด่งนายอยู่ที่ 826 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของเวียดนาม อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/18/2014 4:59:58 PM
หัวข้อ : ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมียอดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
รายละเอียด
รายงานของคณะกรรมการควบคุมดูแลเขตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกของนครโฮจิมินห์ ระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกของนครโฮจิมินห์ มีมูลค่า 333.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/18/2014 4:58:25 PM
หัวข้อ : ยอดการลงทุนจากต่างประเทศในกรุงฮานอยเพิ่มขึ้น
รายละเอียด
นาย หวู ห่ง แข็ง รองประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอย กล่าวว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2557 ยอดการลงทุนจากต่างประเทศในกรุงฮานอยอยู่ที่ 560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 14 อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/16/2014 3:40:04 PM