หัวข้อ : ขอเชิญชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รายละเอียด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครโฮจิมินห์ และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดการแสดงดนตรีโดยวงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/23/2015 4:35:51 PM
หัวข้อ : มหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังนานาชาติ ครั้งที่ 17
รายละเอียด
สมาพันธ์ผู้ผลิตเครื่องหนัง รองเท้า และกระเป๋า กำหนดจัดงานมหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังนานาชาติครั้งที่ 17 อ่านเพิ่ม
วันที่ 4/3/2015 10:10:06 AM
หัวข้อ : Thailand Day 2014
รายละเอียด
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานThailand Day 2014 ณ สวนThong Nhat กรุงฮานอย อ่านเพิ่ม
วันที่ 11/14/2014 9:25:37 AM
หัวข้อ : ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเวียดนามในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2558 สูงขึ้น
รายละเอียด
สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2558 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นร้อยละ 9.9 อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/31/2015 4:43:56 PM
หัวข้อ : ภาคอสังหาริมทรัพย์เวียดนามเนื้อหอมภายหลังการเปลี่ยนกฎหมาย
รายละเอียด
การแก้ไขกฎหมายที่อยู่อาศัยซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 อนุญาตให้ชาวต่างชาติและชาวเวียดนามที่อยู่ต่างประเทศสามารถครอบครองที่อยู่อาศัยในเวียดนามได้ อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/31/2015 4:41:35 PM
หัวข้อ : มูลค่าการค้าปลีกของเวียดนามขยายตัวละ 8.3
รายละเอียด
ภาคการค้าปลีกและการบริการในเวียดนามยังคงมีความคล่องตัว โดยมีมูลค่าการค้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 รวม 8.58 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 8.3 อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/31/2015 4:40:41 PM