หัวข้อ : วารสาร Inter Econ Newsletter ฉบับที่ ๗
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 8/30/2019 10:23:47 AM
หัวข้อ : Thai Ambassador to Vietnam Leads Thai Public and Private Sectors and Team Thailand in Hanoi to Quang Ninh Province
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยนำคณะภาครัฐและเอกชนและทีมประเทศไทยกรุงฮานอยพบ จ.กว่างนิงห์ อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/21/2019 2:11:51 PM
หัวข้อ : Thai Business Delegates Explore Trade and Investment Opportunities in Central Vietnam and Hanoi
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมนำคณะนักธุรกิจประมาณ ๔๐ คน ซึ่งอบรมในหลักสูตรพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี – สะหวันนะเขต – กว่างจิ - เถื่อเทียน เว้ – เส้นทางหลวง R9 อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/11/2019 9:25:57 AM
หัวข้อ : FDI ไหลสู่เวียดนาม ๒๖,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง ๙ เดือนแรกของปี ๒๕๖๒
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/15/2019 10:40:32 AM
หัวข้อ : Lazada เตรียมลงสนาม e-wallet ในเวียดนาม
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/11/2019 10:18:37 AM
หัวข้อ : การส่งออกสินค้าในสาขาการเกษตรเวียดนามมีมูลค่าทะลุ ๓๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/11/2019 10:16:15 AM