หัวข้อ : วารสาร Inter Econ Newsletter ฉบับที่ ๗
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 8/30/2019 10:23:47 AM
หัวข้อ : Thai Ambassador to Vietnam Leads Thai Public and Private Sectors and Team Thailand in Hanoi to Quang Ninh Province
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยนำคณะภาครัฐและเอกชนและทีมประเทศไทยกรุงฮานอยพบ จ.กว่างนิงห์ อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/21/2019 2:11:51 PM
หัวข้อ : Thai Business Delegates Explore Trade and Investment Opportunities in Central Vietnam and Hanoi
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมนำคณะนักธุรกิจประมาณ ๔๐ คน ซึ่งอบรมในหลักสูตรพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี – สะหวันนะเขต – กว่างจิ - เถื่อเทียน เว้ – เส้นทางหลวง R9 อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/11/2019 9:25:57 AM
หัวข้อ : Nestlé Vietnam ขยายโรงงานเพิ่มกำลังการผลิตขึ้น ๒ เท่า
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 9/10/2019 4:49:00 PM
หัวข้อ : ไทยได้ประโยชน์จากการค้าทวิภาคีไทย-เวียดนาม
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 8/30/2019 10:30:13 AM
หัวข้อ : เกาหลีใต้แซงไทยเป็นผู้นำการซื้อและควบรวมกิจการในเวียดนาม
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/30/2019 7:45:14 PM