หัวข้อ : Thailand Day 2014
รายละเอียด
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานThailand Day 2014 ณ สวนThong Nhat กรุงฮานอย อ่านเพิ่ม
วันที่ 11/14/2014 9:25:37 AM
หัวข้อ : จังหวัดบิ่งดิ่งสนับสนุนโครงการการลงทุนของบริษัท ปตท.
รายละเอียด
นาย โห่ ก๊วก สุง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งดิ่ง กล่าวว่า ตามที่บริษัท ปตท. ได้เสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันในเขตเศรษฐกิจ Nhon Hoi จังหวัดบิ่งดิ่ง ด้วยมูลค่าการลงทุน 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/8/2014 8:55:25 AM
หัวข้อ : เวียดนามประสบปัญหาหนี้เสียและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำ
รายละเอียด
นาย กาว เวียด ซิง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม กล่าวว่า เศรษฐกิจของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับความท้าทาย 3 ประการ อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/8/2014 8:53:37 AM
หัวข้อ : รัฐบาลเวียดนาม – ไทยเจรจาโครงการโรงงานปิโตรเลียมมูลค่ากว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 นายโห่ ก๊วก สุง ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิง ดิ่ง ประเทศเวียดนาม แจ้งว่า ในปี 2558 ทางจังหวัดจะแก้ไขนโยบายส่งเสริมการลงทุน อ่านเพิ่ม
วันที่ 12/16/2014 10:11:45 AM
หัวข้อ : เวียดนามกำหนดสถานะทางอุตสาหกรรมของประเทศในปี 2563
รายละเอียด
นายเหงวียน เติ๊น สุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเน้นการปรับโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมและการค้ อ่านเพิ่ม
วันที่ 12/16/2014 10:03:59 AM
หัวข้อ : เวียดนามประกาศลดราคาน้ำมันเป็นครั้งที่ 11
รายละเอียด
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา เวียดนามประกาศลดราคาน้ำมันลงอีกลิตรละ 320 ด่ง (ประมาณ 50 สตางค์) ซึ่งนับเป็นการประกาศลดราคาเป็นครั้งที่ 11 ของปี 2557นี้ อ่านเพิ่ม
วันที่ 12/10/2014 9:47:47 AM