หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/28/2017 2:27:04 AM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน In-store Promotion for Thai Product 2017
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/23/2017 1:04:36 AM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมกล่าวเปิดงานแสดงสินค้า Made in Thailand Outlet Fair 2017
รายละเอียด
Đại sứ Thái Lan tại Hà Nội đã khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm Made in Thailand Outlet Fair 2017. อ่านเพิ่ม
วันที่ 5/23/2017 2:00:30 AM
หัวข้อ : ในปี พ.ศ. 2560 เวียดนามมีสถิติขาดดุลการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนสูงถึง 6,590 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียด
เวียดนามมีสถิติขาดดุลการค้ากับอาเซียนตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อ่านเพิ่ม
วันที่ 8/11/2017 5:16:21 AM
หัวข้อ : เวียดนามต้องปรับปรุงคุณภาพสินค้าเพื่อส่งออกไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
รายละเอียด
ในการเสวนาเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และต้อนรับโอกาสจากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านประเมินว่า เมื่อส่งออกสินค้าไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เวียดนามต้องปรับปรุงคุณภาพสินค้าเพื่อตอบสนองต่อเงื่อนไขของตลาด 2 แห่งข้างต้น อ่านเพิ่ม
วันที่ 8/11/2017 5:12:31 AM
หัวข้อ : สาขาสิ่งทอเวียดนามดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียด
ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559 สาขาสิ่งทอเวียดนามดึงดูดการลงทุนจาก 26 ประเทศ ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มความสามารถทางการผลิต และลดการนำเข้าวัตถุดิบของภาคการผลิตสิ่งทอของเวียดนาม อ่านเพิ่ม
วันที่ 8/11/2017 5:11:55 AM