หัวข้อ : หนังสือ เรื่อง A Collection of Writings on Foreign Affairs of Thailand and Vietnam โดยเอกอัครราชทูตคมกริช วรคามิน
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 5/8/2020 4:13:48 PM
หัวข้อ : Thai Business Club (North) Joins Royal Thai Embassy in Supporting Vietnam against Coronavirus
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 4/27/2020 11:29:07 AM
หัวข้อ : Minister and Deputy Chief of Mission Witnesses Signing of MoU between MoNRE, SCG, Dow, and Unilever to Build Public-Private Partnership towards Circular Economy in Plastic Waste Management
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 4/1/2020 2:26:55 PM
หัวข้อ : นายกฯ เวียดนามตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการแปรรูปสินค้าเกษตร Top 10 ของโลก
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/19/2020 6:20:22 PM
หัวข้อ : สุกรล๊อตแรกจากไทยนำเข้ามาถึงเวียดนามแล้ว จำนวน ๕๐๐ ตัว
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/19/2020 6:17:48 PM
หัวข้อ : เวียดนามชนะการประมูลส่งออกข้าวให้ฟิลิปปินส์ ๖๐,๐๐๐ ตัน
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/17/2020 4:01:06 PM