หัวข้อ : Thailand Day 2014
รายละเอียด
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานThailand Day 2014 ณ สวนThong Nhat กรุงฮานอย อ่านเพิ่ม
วันที่ 11/14/2014 9:25:37 AM
หัวข้อ : จังหวัดบิ่งดิ่งสนับสนุนโครงการการลงทุนของบริษัท ปตท.
รายละเอียด
นาย โห่ ก๊วก สุง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งดิ่ง กล่าวว่า ตามที่บริษัท ปตท. ได้เสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันในเขตเศรษฐกิจ Nhon Hoi จังหวัดบิ่งดิ่ง ด้วยมูลค่าการลงทุน 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/8/2014 8:55:25 AM
หัวข้อ : เวียดนามประสบปัญหาหนี้เสียและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำ
รายละเอียด
นาย กาว เวียด ซิง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม กล่าวว่า เศรษฐกิจของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับความท้าทาย 3 ประการ อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/8/2014 8:53:37 AM
หัวข้อ : ผู้บริโภคชาวเวียดนามนิยมซื้อขนมที่ผลิตภายในประเทศมากกว่าขนมนำเข้าในช่วงเทศกาลตรุษญวณ (Tet)
รายละเอียด
ขนมที่ผลิตภายในประเทศกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง หลังความนิยมขนมนำเข้าสำหรับเทศกาลตรุษญวณ (Tet) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อ่านเพิ่ม
วันที่ 2/23/2015 2:21:06 PM
หัวข้อ : เวียดนามกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ลดอัตราดอกเบี้ย
รายละเอียด
คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์มีความเห็นว่า ธนาคารในเวียดนามจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขยายกิจการและพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิต อ่านเพิ่ม
วันที่ 2/23/2015 2:20:37 PM
หัวข้อ : เวียดนามอนุมัติแผนพัฒนาคลังสินค้าบริเวณชายแดนวียดนาม-จีน
รายละเอียด
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามอนุมัติแผนการพัฒนาคลังสินค้าบริเวณชายแดนเวียดนาม-จีน เพื่อให้รองรับกับความต้องการทางระบบการค้าและการขนส่งของพื้นที่ดังกล่าว อ่านเพิ่ม
วันที่ 2/23/2015 2:19:10 PM