หัวข้อ : จังหวัดบิ่งดิ่งสนับสนุนโครงการการลงทุนของบริษัท ปตท.
รายละเอียด
นาย โห่ ก๊วก สุง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งดิ่ง กล่าวว่า ตามที่บริษัท ปตท. ได้เสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันในเขตเศรษฐกิจ Nhon Hoi จังหวัดบิ่งดิ่ง ด้วยมูลค่าการลงทุน 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/8/2014 8:55:25 AM
หัวข้อ : เวียดนามประสบปัญหาหนี้เสียและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำ
รายละเอียด
นาย กาว เวียด ซิง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม กล่าวว่า เศรษฐกิจของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับความท้าทาย 3 ประการ อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/8/2014 8:53:37 AM
หัวข้อ : ผู้ประกอบการไทยมองหาช่องทางขยายการลงทุนในเวียดนาม
รายละเอียด
มูลค่าการค้าไทย – เวียดนามในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 20 ก่อนหน้านี้ในปี 2556 ที่ผ่านมา มูลค่าการค้าไทย – เวียดนามอยู่ที่ 9.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่านเพิ่ม
วันที่ 8/28/2014 4:06:41 PM
หัวข้อ : เวียดนามได้ดุลการค้าเพิ่มขึ้น
รายละเอียด
สำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนาม แจ้งว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 เวียดนามได้ดุลการค้า 1.87 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/31/2014 2:32:41 PM
หัวข้อ : ภาคธุรกิจประกาศปิดกิจการกว่า 54,000 ราย
รายละเอียด
สำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนาม รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 ยอดการจดทะเบียนการลงทุนของภาคธุรกิจที่ประสบกับปัญหาความยากลำบากในการดำเนินกิจการสูงถึง 455,900 พันล้านด่อง ขณะที่ยอดการจดทะเบียนการลงทุนของภาคธุรกิจรายใหม่อยู่ที่ 352,500 พันล้านด่อง ขณะเดียวกัน ในช่วง 10 เดือนแรกของปี ภาคธุรกิจกกว่า 54,333 บริษัทประกาศล้มละลายและปิดกิจการชั่วคราว อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/31/2014 2:13:11 PM
หัวข้อ : ยอดการเบิกจ่ายเงินลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9
รายละเอียด
กรมการลงทุนจากต่างประเทศ กระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม แจ้งว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 ยอดการเบิกจ่ายเงินลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามอยู่ที่ 10.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/27/2014 5:12:46 PM