หัวข้อ : Thailand Day 2014
รายละเอียด
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานThailand Day 2014 ณ สวนThong Nhat กรุงฮานอย อ่านเพิ่ม
วันที่ 11/14/2014 9:25:37 AM
หัวข้อ : จังหวัดบิ่งดิ่งสนับสนุนโครงการการลงทุนของบริษัท ปตท.
รายละเอียด
นาย โห่ ก๊วก สุง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งดิ่ง กล่าวว่า ตามที่บริษัท ปตท. ได้เสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันในเขตเศรษฐกิจ Nhon Hoi จังหวัดบิ่งดิ่ง ด้วยมูลค่าการลงทุน 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/8/2014 8:55:25 AM
หัวข้อ : เวียดนามประสบปัญหาหนี้เสียและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำ
รายละเอียด
นาย กาว เวียด ซิง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม กล่าวว่า เศรษฐกิจของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับความท้าทาย 3 ประการ อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/8/2014 8:53:37 AM
หัวข้อ : จังหวัดบิ่ง เซือง คาดจะได้ดุลการค้ากว่า 4พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียด
คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่ง เซือง คาดการณ์ว่า ทางจังหวัดจะได้ดุลการค้ากว่า 4พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี 2557 นี้ อ่านเพิ่ม
วันที่ 11/25/2014 9:38:18 AM
หัวข้อ : เวียดนามเดินหน้าการสร้างท่าเรือฝู ก๊วก
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามประกาศว่า ขณะนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติโครงการสร้างท่าเรือทางทะเล ณ เกาะฝู ก๊วก จังหวัดเกียน ซาง แล้ว อ่านเพิ่ม
วันที่ 11/25/2014 9:37:05 AM
หัวข้อ : เวียดนาม – ไทย สร้างความร่วมมือด้านการค้าออนไลน์
รายละเอียด
เวียดนามหารือร่วมกับไทยเพื่อเชื่อมโยงสองเวปไซต์ตลาดออนไลน์เข้าด้วยกัน อ่านเพิ่ม
วันที่ 11/25/2014 9:34:57 AM