หัวข้อ : เอกอัครราชทูตฯ ผลักดันความร่วมมือด้านการธนาคารระหว่างไทยกับเวียดนาม
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 2/19/2019 6:09:17 PM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยพบหารือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 2/12/2019 4:04:45 PM
หัวข้อ : เอกอัครราชทูตฯ หารือสภาหอการค้าไทยและสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 2/12/2019 4:04:13 PM
หัวข้อ : ตลาดส่งออก ๕ ประเทศที่เวียดนามส่งออกสินค้ามูลค่ากว่า ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/20/2019 10:23:25 AM
หัวข้อ : Vingroup ประกาศแผนขายหุ้นแก่นักลงทุนต่างชาติมูลค่า ๒๕ ล้านล้านเวียดนามด่ง
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/20/2019 10:20:17 AM
หัวข้อ : เวียดนามลงทุนในต่างประเทศ ๖.๒๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง ๒ เดือนแรกของปี ๒๕๖๒
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 3/20/2019 10:17:40 AM