หัวข้อ : ขอเชิญชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
รายละเอียด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครโฮจิมินห์ และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดการแสดงดนตรีโดยวงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/23/2015 4:35:51 PM
หัวข้อ : มหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังนานาชาติ ครั้งที่ 17
รายละเอียด
สมาพันธ์ผู้ผลิตเครื่องหนัง รองเท้า และกระเป๋า กำหนดจัดงานมหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังนานาชาติครั้งที่ 17 อ่านเพิ่ม
วันที่ 4/3/2015 10:10:06 AM
หัวข้อ : Thailand Day 2014
รายละเอียด
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานThailand Day 2014 ณ สวนThong Nhat กรุงฮานอย อ่านเพิ่ม
วันที่ 11/14/2014 9:25:37 AM
หัวข้อ : เวียดนามกระตุ้นให้เกษตรกรปลูกข้าวโพด
รายละเอียด
นักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า เวียดนามควรปรับโครงสร้างทางการเกษตรโดยลดการเกษตรซึ่งมุ่งเน้นข้าวสู่การเพิ่มการผลิตวัตถุดิบเพื่อการทำอาหารสัตว์เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าอาหารสัตว์ อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/11/2016 5:42:29 PM
หัวข้อ : นักลงทุนญี่ปุ่นในจีนมองหาโอกาสทางการลงทุนในเวียดนาม
รายละเอียด
เพื่อการสร้างสมดุลทางการค้าและความเป็นเอกภาพทางธุรกิจระหว่างจีนกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นซึ่งลงทุนในจีนได้เดินทางมานครโฮจิมินห์เพื่อศึกษาโอกาสและสภาพแวดล้อมทางการลงทุนของเวียดนาม อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/11/2016 5:41:42 PM
หัวข้อ : สินค้าเวียดนามเผชิญกับการแข่งขันอย่างสูงจากอาเซียน
รายละเอียด
ภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว 9 เดือน เวียดนามยังคงเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้าจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดในภูมิภาค อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/11/2016 5:40:04 PM