หัวข้อ : Thai Ambassador to Vietnam Leads Thai Public and Private Sectors and Team Thailand in Hanoi to Quang Ninh Province
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยนำคณะภาครัฐและเอกชนและทีมประเทศไทยกรุงฮานอยพบ จ.กว่างนิงห์ อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/21/2019 2:11:51 PM
หัวข้อ : Thai Business Delegates Explore Trade and Investment Opportunities in Central Vietnam and Hanoi
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมนำคณะนักธุรกิจประมาณ ๔๐ คน ซึ่งอบรมในหลักสูตรพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี – สะหวันนะเขต – กว่างจิ - เถื่อเทียน เว้ – เส้นทางหลวง R9 อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/11/2019 9:25:57 AM
หัวข้อ : Thai Business Delegates Explore Trade and Investment Opportunities in Central Vietnam and Hanoi
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมนำคณะนักธุรกิจประมาณ ๔๐ คน ซึ่งอบรมในหลักสูตรพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี – สะหวันนะเขต – กว่างจิ - เถื่อเทียน เว้ – เส้นทางหลวง R9 อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/11/2019 9:25:09 AM
หัวข้อ : เกาหลีใต้แซงไทยเป็นผู้นำการซื้อและควบรวมกิจการในเวียดนาม
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/30/2019 7:45:14 PM
หัวข้อ : เวียดนามรับการลงทุนสาขาการแปรรูปสินค้าการเกษตรกว่า ๑๑ ล้านล้านเวียดนามด่ง
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/30/2019 5:16:35 PM
หัวข้อ : เวียดนามนำเข้าสินค้าจากจีนคิดเป็น ๑/๓ ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 7/30/2019 5:14:51 PM