หัวข้อ : Thailand Day 2014
รายละเอียด
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานThailand Day 2014 ณ สวนThong Nhat กรุงฮานอย อ่านเพิ่ม
วันที่ 11/14/2014 9:25:37 AM
หัวข้อ : จังหวัดบิ่งดิ่งสนับสนุนโครงการการลงทุนของบริษัท ปตท.
รายละเอียด
นาย โห่ ก๊วก สุง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งดิ่ง กล่าวว่า ตามที่บริษัท ปตท. ได้เสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันในเขตเศรษฐกิจ Nhon Hoi จังหวัดบิ่งดิ่ง ด้วยมูลค่าการลงทุน 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/8/2014 8:55:25 AM
หัวข้อ : เวียดนามประสบปัญหาหนี้เสียและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำ
รายละเอียด
นาย กาว เวียด ซิง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม กล่าวว่า เศรษฐกิจของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับความท้าทาย 3 ประการ อ่านเพิ่ม
วันที่ 10/8/2014 8:53:37 AM
หัวข้อ : เวียดนามคาดผลผลิตกาแฟจะลดลง
รายละเอียด
สมาพันธ์ผู้ผลิตกาแฟและโกโก้เวียดนามคาดการณ์ว่า ในรอบการผลิตปี2557-2558 นี้ เวียดนามจะสามารถผลิตกาแฟได้ลดลงร้อยละ 20 – 25 จากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากปัจจัยทางสภาพอากาศ อ่านเพิ่ม
วันที่ 11/19/2014 9:29:17 AM
หัวข้อ : เวียดนามขาดดุลการค้ากับตลาดอาเซียนกว่า 3พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียด
การค้าระหว่างเวียดนามกับอาเซียนในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2557 มีมูลค่ารวมประมาณ 34.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 14.1 ของมูลค่ารวมการนำเข้าและส่งออกของประเทศ อ่านเพิ่ม
วันที่ 11/19/2014 9:28:43 AM
หัวข้อ : ธนาคารโลกอนุมัติสินเชื่อเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพทางพลังงาน
รายละเอียด
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ธนาคารกลางเวียดนามได้ลงนามต่อธนาคารโลกเพื่อกู้เงิน 500ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อพัฒนาภาคการขนถ่ายพลังงานและการจ่ายกระแสไฟฟ้าของเวียดนาม อ่านเพิ่ม
วันที่ 11/19/2014 9:26:56 AM