หัวข้อ : มหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังนานาชาติ ครั้งที่ 17
รายละเอียด
สมาพันธ์ผู้ผลิตเครื่องหนัง รองเท้า และกระเป๋า กำหนดจัดงานมหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังนานาชาติครั้งที่ 17 อ่านเพิ่ม
วันที่ 4/3/2015 10:10:06 AM
หัวข้อ : มหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังนานาชาติ ครั้งที่ 17
รายละเอียด
สมาพันธ์ผู้ผลิตเครื่องหนัง รองเท้า และกระเป๋า กำหนดจัดงานมหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังนานาชาติครั้งที่ 17 อ่านเพิ่ม
วันที่ 4/3/2015 10:09:30 AM
หัวข้อ : Thailand Day 2014
รายละเอียด
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานThailand Day 2014 ณ สวนThong Nhat กรุงฮานอย อ่านเพิ่ม
วันที่ 11/14/2014 9:25:37 AM
หัวข้อ : การส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากภาคการลงทุนจากต่างชาติมีปริมาณสูง
รายละเอียด
จากรายงานของสมาพันธ์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เวียดนาม พบว่า มูลค่าการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมดของประเทศ มาจากภาคการลงทุนจากต่างชาติ แม้ภาคดังกล่าวจะคิดเป็นเพียง 1 ใน 3 ของผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในเวียดนาม อ่านเพิ่ม
วันที่ 5/23/2015 10:53:50 AM
หัวข้อ : นักลงทุนจากอาเซียนทุ่มเงินลงทุนกว่า 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในเวียดนาม
รายละเอียด
สำนักงานการลงทุนจากต่างชาติ กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม เห็นว่า เวียดนามยังคงเป็นพื้นที่ดึงดูดนักลงทุนจากอาเซียน อ่านเพิ่ม
วันที่ 5/23/2015 10:53:13 AM
หัวข้อ : อัตราเงินเฟ้อเวียดนามอาจลดลงเหลือร้อยละ 2.5
รายละเอียด
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเวียดนามมีแนวโน้มการเจริญเติบโตร้อยละ 6.1-6.2 อันเนื่องมาจากการส่งเสริมการส่งออก การลงทุน อัตราการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือน อ่านเพิ่ม
วันที่ 5/23/2015 10:52:45 AM