หัวข้อ : วารสาร Inter Econ Newsletter ฉบับที่ ๗
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 8/30/2019 10:23:47 AM
หัวข้อ : Thai Ambassador to Vietnam Leads Thai Public and Private Sectors and Team Thailand in Hanoi to Quang Ninh Province
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยนำคณะภาครัฐและเอกชนและทีมประเทศไทยกรุงฮานอยพบ จ.กว่างนิงห์ อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/21/2019 2:11:51 PM
หัวข้อ : Thai Business Delegates Explore Trade and Investment Opportunities in Central Vietnam and Hanoi
รายละเอียด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมนำคณะนักธุรกิจประมาณ ๔๐ คน ซึ่งอบรมในหลักสูตรพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ได้เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี – สะหวันนะเขต – กว่างจิ - เถื่อเทียน เว้ – เส้นทางหลวง R9 อ่านเพิ่ม
วันที่ 6/11/2019 9:25:57 AM
หัวข้อ : เวียดนามยังคงนำเข้าผักและผลไม้จากไทยมากที่สุด
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 1/9/2020 11:24:30 AM
หัวข้อ : E-commerce เวียดนามมุ่งสู่มูลค่า ๑๓,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๖๓
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 1/9/2020 11:23:01 AM
หัวข้อ : การค้าระหว่างประเทศของเวียดนามทะลุ ๕ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรก
รายละเอียด
อ่านเพิ่ม
วันที่ 1/7/2020 9:49:56 AM